startpagina
startpagina
Oostpoort
Pluspunten
Kavels
Het gebied
Wonen & werken
Contact
Pluspunten

Het bedrijventerrein "Oostpoort" beschikt over een aantal unieke pluspunten. Behalve vlakbij een moderne zeehaven ligt het aan een doorgaande vaarroute naar het binnenland: het Van Harinxmakanaal. Bovendien grenst het terrein aan de A31 van Amsterdam naar Leeuwarden, in een gebied zonder verkeerscongesties. Files voor laden en lossen in de haven komen bijna nooit voor.

De gemeente Harlingen maakt onderdeel uit van de Westergozone. De Westergozone is een samenwerkingsverband tussen ondernemers en de overheid in de omliggende gemeenten. De betrokken partijen richten zich op het versterken van de economische potenties van het betreffende gebied.